13.5 C
Linköping
onsdag, september 22, 2021

“Murre” har en plan för Linköping city

Kommunen tar nu ett omtag gällande hur vår innerstad ska de ut när det kommer till trafiken. I slutet av månaden startar det så kallade utställningsskedet för “Trafikplan för Linköpings innerstad”.

– Vår innerstad är ett viktigt centrum, både lokalt och regionalt och behöver vara lätt att nå. Hur vår innerstad är utformad har stor betydelse för hela kommunens attraktivitet och konkurrenskraft. Det här tillägget till vår översiktsplan är viktigt eftersom det ger goda förutsättningar för vår innerstad att växa och utvecklas på ett sätt som gör att vi kan bevara de goda kvaliteterna, säger Muharrem Demirok (C), kommunalråd med ansvar för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor, och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, på kommunens webbplats.

I mars fattade kommunstyrelsen beslut om att starta projektet “Framtidens stadskärna” som just handlar om att stärka stadskärnans attraktivitet och konkurrenskraft.

– Förslagen i Trafikplanen kommer underlätta för detta projekt. Bra mötesplatser och en tillgänglig innerstad som är mer gångvänlig, som föreslås i planen, är bra för handeln och banar väg för en konkurrenskraftig stadskärna. Vi vill skapa en livsvänlig stad där alla får rum, fortsätter Muharrem Demirok.

Storgatan kan bli gågata

I dag bor det nästan 165 000 invånare i Linköpings kommun. Planen är utformad för en framtida befolkningstillväxt där kommunen har nått 200 000 invånare. Det handlar om en successiv förändring i takt med övrig utveckling och framför allt i takt med att innerstaden växer, och planens genomförande sträcker sig över cirka 30 år framåt i tiden.
Ett av förslagen i Trafikplanen är att på sikt omvandla Storgatan till ett stort och centralt gångstråk för att skapa mer stadsliv och stimulera näringslivet och handeln. Storgatan är viktig för innerstadens framtida utveckling, inte minst för utvecklingen över ån in i Tannefors.

– Med Storgatan som gångstråk skapas nya attraktiva miljöer för möten och vistelse centralt i staden, vilket visat sig vara efterfrågat under de senaste årens omvandling av Storgatan till sommargågata, säger Muharrem Demirok (C).

Elcykel en lösning?

Linköping håller på att ställa om till ett mer flexibelt transportsystem. Elcykel-poolen Linbike och nya elsparkcykel-pooler som introduceras runt om i staden är exempel på detta.

Förslagen i Trafikplanen stödjer en utveckling med fler valmöjligheter i transportsystemet som bättre kan svara mot invånarnas behov och efterfrågan på resor. Fokus ligger på de hållbara transportmedlen gång, cykel och kollektivtrafik, som enligt trafikplanen, ska utvecklas för att bli bättre och attraktivare.

Samtidigt är tillgänglighet till innerstaden med biltrafik viktigt. Parkeringsplatser för bilar föreslås i första hand koncentreras till större centrumnära parkeringsanläggningar och intill dessa anläggningar ska det finnas bra anslutning till gång- och cykelnät.

Bredda gatan

När staden växer kommer konkurrensen om markytan att öka. Gaturummen mellan stadens byggnader utgör en stor del av det offentliga rummet och behöver innehålla många olika funktioner som ibland konkurrerar med varandra – till exempel ytor för transporter och ytor för möten och vistelse.

Gatorna i innerstaden går oftast inte att bredda utan behöver i framtiden användas mer effektivt så att staden kan fungera bra och samtidigt erbjuda en trevlig och hälsosam miljö för boende och besökare.

En viktig förutsättning för en livskraftig innerstad är att den är tillgänglig för alla och för alla trafikslag. Men ibland behöver prioriteringar göras. Enligt förslaget i Trafikplanen innebär detta på sikt att innerstadens gator kommer att utgå från tre olika karaktärer:

Fakta:

“Trafikplan för Linköpings innerstad” är ett tematiskt tillägg till stadens översiktsplan. Samråd för Trafikplanen ägde rum våren 2017 då allmänheten fick tycka till om innehållet, som nu har bearbetats. Utställningen kommer att pågå från den 29 juni till och med 17 september 2021. Under utställningsperioden har allmänheten möjlighet att lämna in synpunkter.

Från och med den 29 juni kommer utställningshandlingen att finnas på webben samt hos Kontakt Linköping vid Linköpings stadsbibliotek.

RELATERADE ARTIKLAR

Den nya simhallen bli allt mer färdig och nu är ett nytt och grönt...
Efter det senaste mordförsöket i Ryd har Linköpings kommun nu valt att förstärka och...
Nu har du som är Linköpingsbo och väljs ut att delta i en undersökning...

FÖLJ LKPG.NEWS

3,380FöljareGilla
81FöljareFölj
15FöljareFölj

VÄDRET I LINKÖPING

Linköping
mulet
13.5 ° C
14 °
12.5 °
81 %
3.1kmh
90 %
ons
13 °
tor
13 °
fre
13 °
lör
15 °
sön
17 °