Var ska bilen stå?

De boende gillar Övre Vasastaden etapp ett-lösningen på parkeringsmöjligheter i ett bostadområde. Foto: Tommy Pettersson

När byggföretagen Botrygg, Riksbyggen, JM och Skanska gav Novus i uppdrag att undersöka hur nöjda de boende är med sitt område och sin parkeringslösning fick Övre Vasastaden betydligt bättre resultat än självaste Vallastaden.

Undersökningen visade nämligen att parkering under hus var mycket mer populärt än den satsning på parkeringshus som gjorts i Vallastaden.

Undersökningen talar sitt tydliga språk enligt Adam Cocozza VD på Botrygg.

̶ Vi ser parkering under hus som det bästa alternativet i framtida stadsplanering, då främst andra etappen av Övre Vasastaden som vi planerar för i dagsläget. Det är en lösning som passar i tiden där man undviker att uppta attraktiv mark och skapa de otrygga miljöer som parkeringshus ofta leder till. De som hyr parkeringsplats idag vill i större utsträckning ha nära till en trygg och säker plats för sin bil. I de flesta kvarter i Övre Vasastaden kan man ta hissen direkt från sin bostad till garaget, säger Adam Cocozza och fortsätter.

Samarbete

̶ Novusundersökningen genomfördes inför planeringen av en andra etapp i Övre Vasastaden och jämförde parkeringslösningarna i två tidigare projekt, Vallastaden och Övre Vasastaden etapp ett. Två nya och till omfattningen liknande projekt. Det som däremot i stor grad skiljer dem åt är att Vallastaden planerades ensamt av kommunen medan Övre Vasastaden blev ett resultat av tätt samarbete mellan byggherrar och kommunen.