Bra turism trots pandemi

Pressbild
Trots den rådande pandemin så kan man konstatera att turismen i Linköping är långt bättre än förväntat med tanke på de restriktioner som finns för att begränsa smittspridning.
Det som lockat mest är utomhusaktiviteter och då som Gamla Linköping eller vandring och cykling längs Göta Kanal.

När pandemin slog till så drabbades näringslivet och besöksnäringen hårt. Efter den ansträngda våren var man inte säker på hur den kommande sommaren skulle bli. Halvvägs in i säsongen kommer besked att det har börjat bra för de flesta verksamheter, trots olika restriktioner och rekommendationer som finns.

– Vecka 29 och 30 har det tagit bra fart. Men de är också de veckorna som traditionellt är sommarsäsongens starkaste veckor, förklarar Jörgen Nilsson, affärsutvecklingschef och ansvarig för besöksnäringsfrågor på Visit Linköping och co, i ett pressmeddelande.

Göta kanal och Gamla Linköping

Turister från flera delar av Sverige, men även  folk som har hemester, har sökt sig till utomhusaktivitet i Linköping, gjort ett besök vid Göta Kanal eller Gamla Linköping.

Skillnaden från föregående år är att det är ytterst få utländska turister. Trots detta har antalet svenska turister ökat och ersatt bortfallet av utländska besökare.

– Det är helt klart en sommarkänsla på Linköpings klassiska besöksmål. Möjligheten finns också att det kommer fler utländska besökare från exempelvis Tyskland nu när det är okej för dessa att resa till Sverige.

Även hotell- och boendeanläggningar som har haft en ansträngd vår har märkt av de gångna positiva veckorna.

– Det är fortfarande dåligt, men betydligt bättre än vad det hade kunnat vara. Någonstans är det ändå positivt.

Oviss framtid

De kommande sommarveckorna är ovissa, men man håller modet uppe och hoppas att det fortsätter åt rätt håll.

– Jag tror att man var förberedd på ett värre scenario, så man är positivt överraskad att det blivit så bra som det har blivit. Nu när det har kommit igång hoppas vi att det håller i sig tills skolan börjar.