Branden i Skäggetorp mer svårutredd än väntat

Foto: Micke Hjärtström

Det var i lördags eftermiddag som ett flerfamiljshus på Skattegården i Skäggetorp började brinna men hur branden uppstod är ännu så länge inte fastställt, berättar förundersökningsledaren Marie Åhlund för News. 

-Det här var betydligt svårare och besvärligare än vad jag först trodde, berättar alltså Marie Åhlund och lägger till att den lägenhet som branden antas börjat i är så pass utbrunnen att det är svårt att hitta var den kan ha uppstått. Det gäller även den intilliggande lägenheten som även den blev rejält illa tilltygad.

-Vi kan heller inte se hur branden spridit sig och hur den rör sig vilket även det försvårar utredningen. Jag hade hoppats att vi skulle varit klara i tisdags men det går rejält långsamt tyvärr, avslutar Marie Åhlund.

Polisens egna tekniker får även hjälp av  personal från Nationellt forensiskt centrum, NFC med att klarlägga brandorsaken.

Vårdslöshet bakom jättebranden i Skäggetorp?

Vindsbrand i Skäggetorp