Foto: Lkpg news

Riksenheten för säkerhetsmål har inlett en förundersökning om rekrytering avseende terroristbrott berättar idag SVT Östergötland om.

Ärendet omgärdas av stort hysch hysch och hanteras av Linköpings tingsrätt. Chefsåklagaren och den misstänktes advokat är mycket förtegna enligt SVT Öst.

– Jag säger ingenting angående ärendet. Allt kommer att kommuniceras via Säpo, säger Per Lindqvist, chefsåklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål till SVT Nyheter Öst.
Den misstänkte personen var tidigare föremål för tvångsmedel och förhör ska hållas snarast.

Förundersökningen avser brott enligt lagen om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.

Personen inte vara frihetsberövad.  Hans advokat Lena Orrenius Edwall är mycket tyslåten och kommenterar inte ärendet överhuvudtaget.