Flera nya fall av coronavirus i länet

Sent på torsdagskvällen meddelade Region Östergötland att fyra nya fall av coronavirus upptäckts i Östergötland.

Under natten fick regionen positiva provsvar från ytterligare sex smittade. Det innebär att länet i skrivande stund har 17 bekräftade fall av coronaviruset covid-19.

Två av dem vårdas i isoleringsvård på sjukhus, en på Universitetssjukhuset i Linköping och en på Vrinnevisjukhuset. De övriga är isolerade i hemmet och smittspårning pågår. Regionen kan inte ge mer detaljerad information om de smittade i nuläget.

– Att vi skulle få fler positiva provsvar är en väntad utveckling. Nu vidtar vi de åtgärder som är möjliga för att bromsa smittspridningen så att vi inte får en stor ansamling av coronasmittade personer som behöver sjukhusvård samtidigt, säger Magnus Roberg, biträdande smittskyddsläkare i Region Östergötland.

Region Östergötland kommer att lämna information om nya positiva provsvar en gång per dag.