S vill höja språkkunskapen i vården

Mikael Sanfridsson oppotionsräd för S i Linköping. Pressbild.

Socialdemokraterna i Linköping vill nu se höjda krav på kunskaper i svenska språket för personal inom äldreomsorgen. Detta berättar bland annat Sveriges Radio Östergötland om. 

Kravet framförs bland annat med motiveringen att äldre inom omsorg ska kunna känna sig trygga vilket kräver att personalen ska kunna svenska språket motsvarande svenska på gymnasial nivå.

Partiet vill att arbetsgivare inom äldreomsorgen ska ansvara för att utbilda sin personal i det svenska språket om det inte är tillräckligt bra.