13.4 C
Linköping
söndag, maj 26, 2024

Extra kommunstyrelsesammanträde om skolnedläggningarna

Nu på onsdag blir det på nytt en debatt om nedläggningarna av 4 skolor och 11 förskolor. Frågan avgjordes i barn och ungdomsnämnden i förra veckan men samtliga partier i kommunfullmäktige förutom socialdemokrater och moderaterna är emot nedläggningarna. Därför fortsätter nu den heta debatten. Denna gång i kommunstyrelsen(KS).

Det är ånyo Nämndinitiativet som kommer upp på KS dagordningen. Denna gång är det enda ärendet som KS extramöte kommer att behandla.

inför det aktuella sammanträdet har KS rådfrågat “Juridikavdelningen” i ideella föreningen SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) för att försöka undvika samma misstag som begick förra KS-sammanträdet.

SKR jurister framhåller i sitt yttrande bland annat att:

….., Ordföranden ansvarar för innehållet i kallelsen till sammanträdet, även vilka ärenden som ska finnas på dagordningen för det sammanträdet. Ordföranden får däremot inte sinka ärenden genom att konsekvent välja att inte ta upp ett ärende.

Kommunen blir inte av med kostnaderna

Bakom det aktuella Nämndinitiativet som nu tas upp på KS står delar av den samlade oppositionen och de anser att Barn -och Ungdomsnämnden om nedläggning av ett antal skolor inte ligger linje med tidigare redovisad lokalförsörjningsplan och att Kommunstyrelsens ansvar är också uppsikten över kommunens och kommunkoncernens samlade ekonomi. samtidigt påpekar oppositionen att besparingar på lokaler som nu är
aktuella kommer att innebära betydande hyresförluster för kommunkoncernens fastighetsbolag, Lejonfastigheter. Det är kommunstyrelsens ansvar att undvika
att nämnder inte tar beslut som innebär suboptimering inom koncernen. Avveckling av kommunala verksamhetslokaler ska ske tidsmässigt så att Lejonfastigheter har möjlighet att planera för annan användning av lokaler och mark.
Ta hänsyn till elever föräldrar
Oppositionen vill naturligtvis också att hänsyn ska tas till de synpunkter som framförs av barn och föräldrar på de aktuella skolorna och förskolorna. Enligt kommunens övergripande budgetmål ska mindre barngrupper med fokus på varje barns behov prioriteras högt.

Motioner anmäls på kommunfullmäktige

Linköpingslistan har, tillsammans med Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och
Sverigedemokraterna, arbetat fram en motion som belyser flera stora brister i styrets
hantering av ärendet. Motionen, som skrivs under av Linköpingslistan, Liberalerna,
Sverigedemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna samt Vänsterpartiet kommer att
lämnas in under kommunfullmäktiges sammanträde i morgon.

Även en hel del andra motioner, interpellationer och frågor har lämnats in av oppositionspartier till kommunfullmäktige med anledning av skolnedläggningarna.

Vid sidan av dessa viktiga frågor ska kommunfullmäktige behandla ett antal kommunala aktiebolagsfrågor.

Nämndinitiativet föreslår att:

att kommunstyrelsen anslår 10 miljoner kronor av budgeterade resursmedel 2023 till Barn och ungdomsnämnden i syfte att kompensera nämnden för ökade
lokalkostnader avseende fortsatta verksamheter på Atlasskolan,
Fredriksbergsskolan, Rappestads skola, Ljungs skola samt aktuella förskolor.

att kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att redovisa vilka
ekonomiska konsekvenser på koncernnivå åren 2024-2026 en nedläggning av
de fyra skolorna samt aktuella förskolorna innebär.

att kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att redovisa
konsekvenserna som beslut om nedläggning får för verksamheterna i sin helh
et.

RELATERADE ARTIKLAR

Polisen hanterat ett 120-tal ärenden som rör Östergötlands län. Det rör sig bland annat...
Polisens regionledningscentral har hanterat ett 80-tal ärenden som rör Östergötlands län. Inga större händelser eller...
Socialdemokraterna och Moderaterna ska under mandatperioden prioritera ökad trygghet och minskad kriminalitet. Detta innefattar...

FÖLJ LKPG.NEWS

3,582FöljareGilla
81FöljareFölj
16FöljareFölj

VÄDRET I LINKÖPING

Linköping
klar himmel
13.4 ° C
14.2 °
10.7 °
94 %
1.5kmh
7 %
sön
25 °
mån
25 °
tis
23 °
ons
18 °
tor
15 °