-0.7 C
Linköping
fredag, mars 1, 2024

Här är Östergötlands nya reservat – fyller viktig funktion

Under de senaste åren har länets naturreservat haft fler besökare än någonsin tidigare. Nu har Länsstyrelsen Östergötland bildat fyra nya reservat – och fler är på gång.

Tre av länets finaste skogsområden och ett vattendrag som är viktigt för havsöring har skyddats för framtida generationer.

– Vi har skyddat viktiga naturvärden som bidrar till att bevara den biologiska mångfalden i länet. Syftet med att skydda områden som naturreservat är också att bevara oexploaterade områden för friluftslivet. Reservaten bidrar alltså både till att uppfylla de nationella miljömålen och friluftslivsmålen, säger Marina Verbova, chef på enheten för naturskydd vid Länsstyrelsen Östergötland, på Länsstyrelsens webbplats.

Under coronapandemin har det blivit extra tydligt att naturen fyller en oerhört viktig funktion i vårt samhälle och att naturreservaten hjälper människor att hitta ut i naturen. I de nya naturreservaten kan besökaren utforska miljöer som gamla naturskogar, blommande gräsmarker och strömmande vattendrag med spännande fiskarter och smådjur. Flera av de nya naturreservaten kommer att få vandringsleder som visar vägen till de mest sevärda platserna.

De nya reservaten finns i tre olika kommuner. Ekhammarviken och Långdalsgölen i Åtvidaberg, Månhult i Boxholm och Pjältån i Norrköping.

Under året har länet fått ovanligt mycket pengar till att bilda nya naturreservat och genom ett framgångsrikt samarbete med flera markägare i länet har nu många fler kunnat få betalt för att bilda naturreservat. Det kommer att leda till att fler naturreservat kan beslutas framöver till nytta för såväl människor som djur och växter.

Utöver de nybildade reservaten så har det befintliga reservatet Idhult fått en ny skötselplan som bättre tar tillvara de höga natur- och friluftsvärden som finns. Det befintliga reservatet Åsen har också utvidgats under året. Totalt finns det nu 295 naturreservat i Östergötland.

Östergötlands nya naturreservat

Ekhammarviken och Långdalsgölen

Bland nytillskotten finns Ekhammarviken och Långdalsgölen som bägge ligger i Åtvidabergs kommun. Ekhammarviken och Långdalsgölens naturreservat är två fina gammelskogsområden. Tall växer på de magra hällmarkerna medan gran blir vanligare i dalar och sänkor där jorddjupet är större. En spännande topografi med lodytor, branter och mossiga block skapar en mängd olika naturtyper. I områdena finns mycket död ved till glädje för många olika arter av vedsvampar och mossor.

Månhult

Ytterligare en ny medlem i reservatsfamiljen är Månhult som är ett naturskönt område med en mytomspunnen kulturmiljö som är väl värt ett besök. Området är idag ett igenväxande odlingslandskap med gott om gamla lövträd. I reservatet finns en värdefull insektsfauna med vildbin och en stor mängd dagfjärilar som gynnas av de många blommande örterna och träden som producerar rikligt med nektar och pollen. Reservatet ligger lättillgängligt nära väg mellan Ulrika och Malexander i en trakt med flera naturreservat intill vandra.

Pjältån

Den sista nykomlingen är Pjältån i Skriketorpravinen nära Åby i Norrköpings kommun som är ett av länets allra värdefullaste vattendrag. Det höga naturvärdet är framför allt kopplat till den värdefulla fiskfaunan och åns betydelse för havsvandrande öring och flodnejonöga som söker sig upp i ån för att leka.

Miljön runt ån utgörs av en spännande och vild lövträdsdjungel med stor trädslagsblandning och ett plockepinn av fallna träd och grenar. Ståtliga gamla ekar och andra lövträd som björk och asp trängs med yngre träd och buskar av en mängd olika arter. Bitvis är området mycket svårframkomligt för människor men här finner istället ett rikt växt- och djurliv sin tillflyktsort.

Den besökare som tar sig ned i ravinen kan bland annat få chans att uppleva öringens spännande skådespel vid leken under hösten eller få se den lilla fågeln kungsfiskare som likt en juvel susar fram över ån i ravinens botten.

Själva ån med sitt ömsom strömmande och ömsom forsande vatten är en mycket vacker naturmiljö som lockar till lek och upptäckter. Områdets många kulturhistoriska lämningar som har koppling till kraftutvinning via åns vatten bidrar med ytterligare en dimension som berikar upplevelsen. Exempelvis är det spännande att utforska området kring den nedlagda kraftstationen mitt i ravinen.

RELATERADE ARTIKLAR

Polisen har hittills detta dygn hanterat ett 70-tal rutinärenden, huvudsakligen utan brottsmisstankar. Ingen har...
Alla vill väl ha en fungerande livsmedelsproduktion i Sverige och även i vårt eget...
Den 8-14 november är det dags för årets upplaga av East Sweden innovation week....

FÖLJ LKPG.NEWS

3,582FöljareGilla
81FöljareFölj
16FöljareFölj

VÄDRET I LINKÖPING

Linköping
mulet
-0.7 ° C
-0 °
-1 °
96 %
5.7kmh
100 %
fre
7 °
lör
6 °
sön
6 °
mån
6 °
tis
5 °