Håll ut – pandemin är inte över

Pressbild.

Den frivilliga resursgruppen (FRG) möter Linköpingsbor under hösten och budskapet är glasklart – pandemin är inte över i kampanjen” Håll i, håll ut – coronapandemin är inte över”.

Syftet är att informera och motivera medborgare att fortsätta minska smittspridningen. Satsningen är en del i en nationell kampanj som drivs av Sveriges Civilförsvarsförbund på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Under lördagen den 12 september kommer FRG att finnas på plats vid Ica Maxi mellan klockan 11-15.  Fokus är att nå personer mellan 15-30 år, eftersom smittan just nu ökar mest bland yngre.

Informationskampanjen pågår i 35 kommuner runt om i landet.

FRG – så funkar det:

FRG är en frivillig resurs som avlastar, förstärker och kompletterar olika delar inom kommunen vid kris och samhällsstörning. Resurserna inom FRG tillhör någon av de 18 frivilliga försvarsorganisationerna och är utbildade, tränade och kvalitetssäkrade genom Sveriges Civilförsvarsförbund.