Sämre efterlevnad bland yngre och äldre

Bild: Gerd Altmann

Den senaste rapporteringen visar en försämrad efterlevnad bland äldre och skolungdomar. Däremot är efterlevnaden hög bland äldre i kollektivtrafiken berättar Länsstyrelsen i Östergötland. 

Majoriteten av länen i Sverige fortsätter att rapportera medel till hög efterlevnad av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Däremot ser ett par län en försämrad efterlevnad bland äldre som rör sig mer på platser där många samlas. Några län rapporterar även om sämre efterlevnad bland unga nu när skolorna har startat.

Dålig hygien på bussen

När det gäller resande med kollektivtrafiken uppges en hög efterlevnad i åldersgruppen 70+. Enligt rapporteringen undviker denna åldersgrupp att resa under tider då det kan uppstå trängsel. Flera län rapporterar om en låg efterlevnad av handhygien på bussar och detta uppges bero på avsaknad av tvättmöjligheter.

Observationer vid tillsynsbesök vittnar generellt om hög efterlevnad. Antalet förfrågningar till polisen om att arrangera offentliga sammankomster har ökat. Trots detta rapporterar flera län att publika evenemang har ställts in.

Värdar

Förutom goda dialoger mellan kollektivtrafik och kommuner använder sig flera kollektivtrafikbolag av värdar och avspärrningar för att minska trängsel. En mängd olika kampanjer om gratisåkning, gå/cykla-uppmaningar och liknande kampanjer har rapporterats in som goda exempel. I några län publicerar kollektivtrafikbolagen information om vilka turer som är mest belastade samt använder sig av livekartor som visar beläggning på bussar och lokala tåg.