Så gör du när djur far illa

Bild: Pixabay.

Djur kan fara illa på många sätt och kanske särskilt på sommaren. Misstänker du att ett djur far illa, eller att djurhållningen är bristfällig bör du kontakta Länsstyrelsen.

Från och med den 1 juni 2018 är det länsstyrelserna som ansvarar för flera av de djuruppgifter Polismyndigheten haft ansvar för. I stora drag innebär förändringen att länsstyrelserna tar över den praktiska delen när djur omhändertas och fattar beslut rörande lagen om tillsyn av katter och hundar. Det innebär bland annat att vi hämtar djuren och har ansvar för försäljning och eventuell avlivning. Syftet med förändringen är att renodla Polisens arbete. Om detta berättar Länsstyrelsen på sin hemsida.

Det finns dock en del uppgifter länsstyrelserna inte har hand om. I alla ärenden där man upplever sig att ha blivit utsatt för ett brott är det fortfarande polisen som ska kontaktas. Även alla ärenden utanför kontorstid hanteras av polisen, samt till exempel en bortsprungen hund/katt som även fortsättningsvis kommer att ses som hittegods och hanteras hos Polisen.

Om du gör en anmälan om att djur far illa så bör dessa uppgifter finnas med.

  • Namn och adress till den person som har hand om djuren
  • Var djuren finns
  • Eventuell vägbeskrivning
  • Vilket eller vilka djurslag som anmälan gäller
  • På vilket sätt djuren far illa
  • Om möjligt uppgifter om antal djur, när missförhållandena uppdagats, hur de iakttagits eller andra uppgifter som är viktiga för länsstyrelsen att känna till.

Vill du vara anonym?

Alla uppgifter som inkommer till länsstyrelsen är offentliga handlingar. Dessa har alla rätt att ta del av. Vid anmälan över telefon skrivs en tjänsteanteckning i ärendet. Även detta blir en offentlig handling.

Vill du vara anonym är det därför viktigt att du inte uppger ditt namn eller övriga kontaktuppgifter. Du kan heller inte lämna kontaktuppgifter och sedan be om att få vara anonym. Vill du vara helt säker på att vara anonym är telefon eller brev det bästa alternativet.

Klagomål på djurhållning i form av skällande hundar, hästallergener och andra störningar från djurhållning, handläggs av din kommun.