Beslut taget – då läggs Skäggetorpsskolan ner

Temabild

Nu är det klart att högstadieverksamheten på Skäggetorpsskolan upphör efter vårterminen slut 2021.

Beslutet innebär att de elever som börjar årskurs 7 och 8 på skolan i höst får ny skolplacering på högstadieskolor på andra platser i kommunen, från och med höstterminen 2021.

Eleverna kommer  redan nu att få lämna önskemål om vilken skola de vill gå på och detta  ska i möjligaste mån försöka uppfyllas. Omplaceringen sker dock utifrån nämndes beslut om vilka skolor som ska ta emot eleverna och hur många elever som kan tas emot. Tre skolor undantas från att ta emot elever. Tornhagsskolan, Ånestadsskolan och Elsa Brändströms skola.

Gäller 50 elever

Totalt berörs cirka 50 elever av flytten till årskurs 8 hösten 2021. För dessa elever har det reserverats platser på fyra skolor. Berzeliusskolan, Malmslättsskolan Tokarp, Linghemsskolan och Ekholmsskolan.

För de elever som hösten 2021 ska börja årskurs 9, cirka 70 elever, reserveras platser på sex stycken högstadieskolor. Ljungsbroskolan, Malmslättsskolan Tokarp, Linghemsskolan, Folkungaskolan och Arenaskolan.

De elever som börjar sjätte klass på Skäggetorpsskolan kommer, likt alla andra elever på F-6-skolor, göra egna önskemål om skola till årskurs 7.

Skäggetorpskolan läggs ner