Linköpings kommun satsar i city

Pressbild

Linköpings kommun kommer nu med, ett så kallat, stimulanspaket som riktar sig till byggbranschen, anläggningsbranschen och till handlare och fastighetsägare i stadskärnan. Branscher som har det tufft i coronatider. 

– Kommunens ekonomi är välskött vilket gör att vi kan investera i dessa tuffa tider. Stimulanspaketet syftar till att undvika varsel och uppsägningar och på så sätt säkra lokala jobb och företag, säger centerpartisten Muharrem Demirok , kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, i ett pressmeddelande.

Neråt i kristid

Prognoser visar på en klart märkbar nedgång i byggandet i och med att  corona-krisen startade, därför kan kommunen snart gå ut med marktilldelningar på ytterligare 1500 bostäder som kommunen kan tilldela och få i produktion för att hålla igång bostadsbyggandet och byggbranschen.

– Det är en enorm ekonomisk injektion i Linköping med så mycket bostäder. Samtidigt är det ett oerhört välkommet tillskott för att minska bostadsbristen, säger Muharrem Demirok

400 miljoner

Kommunen ser över investeringsplanen och omfördelar och tidigarelägger ett antal investeringar. Fokus ligger på ett antal större projekt men även projekt som skall kunna påbörjas inom kort. Det handlar om utveckling av kommunens trafiksystem, vägnät, cykellänkar, gång-/cykelvägar och kollektivtrafikåtgärder samt trygghetsskapande åtgärder. Upphandlingarna kommer att utformas så flera aktörer inom anläggningsbranschen ska kunna ta del av investeringarna och totalt handlar det om mer än 400 miljoner kronor.

Få igång 

– Kommunen är en viktig part i att få igång den lokala ekonomin, och genom att tidigarelägga och omfördela investering kan vi samtidigt få ut ett mervärde för Linköpingsborna, menar Muharrem Demirok.

Samarbete i city

Ett tätt samarbete inleds mellan kommunen, fastighetsägarna och handlarna i city för att hantera den akuta situation som uppkommit. Kommunen gör insatser för att skapa attraktion och dragningskraft till stadskärnan. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer agera med flexibilitet när det kommer till snabb omställning av lokaler, det gäller både planfrågor och bygglov.

Kommunen kommer visa generositet vad gäller markupplåtelser och tillsyn och kommer även initiera ett arbete om framtidens innerstad, tillsammans med fastighetsägare.