Ytterligare sex avlidna – 97 vårdas på sjukhus

Högisoleringen. Bild: Region Östergötland

Ytterligare sex personer med bekräftad covid-19 har avlidit i länet, uppger Region Östergötland på tisdagen.

Totalt har nu 122 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Majoriteten av de avlidna är över 70 år och har bakomliggande sjukdom.

På tisdagen vårdas 97 personer isolerade på sjukhus i Östergötland. Av dem får 28 personer intensivvård. Sammanlagt har 466 personer som har varit inlagda på länets sjukhus tillfrisknat och skrivits ut.

  • På Universitetssjukhuset i Linköping vårdas 39 patienter på vårdavdelning och 17 i intensivvård.
  • På Vrinnevisjukhuset i Norrköping vårdas 25 patienter på vårdavdelning och elva i intensivvård.
  • På Lasarettet i Motala vårdas fem patienter på vårdavdelning.
Antalet fall fördelat på länets kommuner.

Det finns nu totalt 1559 bekräftade fall av coronaviruset i Östergötland. Under det senaste dygnet har 22 nya fall bekräftats.

Klockan 13 håller Region Östergötland en pressträff som går att följa på YouTube.