Bombskyddet till NFC

FOTO: ARKIV

Polisen tog sent under måndagens eftermiddag emot uppgifter om att det kunde finnas ett farligt föremål i lokalerna på Nationellt Forensiskt Centrum. Polisen har sedan dess arbetat med ärende och lokalerna har evakuerats och spärrats av.

Polisens Nationella bombskydd har beordrats till platsen för att göra en bedömning av föremålet. Räddningstjänst och ambulans kommer att vara på plats under kvällen som en säkerhetsåtgärd.

UPPDATERING: 

Polisens nationella bombskydd har undersökt föremålet och kunnat konstatera att det är ofarligt. Avspärrningarna har hävts och polisiär personal har lämnat platsen. Verksamheten på NFC återgår till normal.