Trafiksituationen måste förbättras

Miljöpartiet föreslår bland annat att det införs bilfria zoner runt skolorna med angöringsplatser för bil på lämpligt avstånd, så att barnen kan gå den sista biten. Foto: Tommy Pettersson

Trafiksituationen under “morgon och kvällshämtningar” vid Linköpings skolor är smått kaotisk ibland. Barn, skolpersonal och föräldrar är överens om att situationen inte är tillfredsställande och att trafiksäkerheten kunde vara bättre. Allt tyder på att det blir fler och fler föräldrar som skjutsar sina barn med bil till skolan.

Fyra av tio föräldrar anser att deras barn inte har en tillräckligt säker väg till skolan för att låta dem gå dit själva och många pekar ut andra bilkörande föräldrar som den värsta risken mot barnens säkerhet, enligt en undersökning från försäkringsbolaget IF.

Det politiska styret, Alliansen” står, enligt miljöpartiet handfallna inför den problematiska trafiksituationen. Partiet menar kommunen har stora möjligheter att påverka trafikmiljöerna och har därför lämnat en motion till kommunfullmäktige med förslag på vad kommunen måste göra.

Trafiken utanför Linköpings skolor är ofta kaotisk på morgnarna på grund av alla bilar. I många fall är situationen sådan att barnen riskerar att fara illa i trafikkaoset. Nu krävs krafttag från politiken för att få bukt med detta, säger Rebecka Hovenberg, gruppledare för miljöpartiet i Linköping och fortsätter.

Den ökade biltrafiken runt skolorna riskerar att bidra till osäkra miljöer och dålig luft, vilket i sin tur leder till att allt fler föräldrar väljer att skjutsa sina barn, eftersom de tycker att det är farligt för barnen att gå till skolan när det är så mycket trafik där.