Kraftstation renoveras – bro stängs av

Nu stängs kraftstationen av för renovering. Bild: Tekniska verken.

Svartåfors vattenkraftverk vid Mjölorpesjön är i behov av renovering. Detta arbete börjar Tekniska verken med vecka 44 och man beräknar vara klara med vecka 51.

Renoveringsarbetet görs i första hand för att undvika framtida driftstörningar och för att säkra leveransen av förnybar el från vattenkraftverket.

Under arbetets gång måste vattennivån i Mjölorpesjön tillfälligt sänkas med cirka 5 meter, vilket är den naturliga vattennivån om inte sjön hade varit reglerad. Sänkningen sker långsamt så att fiskar och musslor hinner följa med vattnet. Personal från Tekniska verken säkerställer att musslor som eventuellt ändå finns kvar på botten flyttas.
Arbetet innebär också att övergångsbron vid vattenkraftstationen i Svartåfors behöver stängas av under hela byggtiden.