13.6 C
Linköping
onsdag, juli 24, 2024

Krönika – Debatt: Blasfemilagar och Yttrande frihet

Jahanara Nuri 24 August, 2023

Den 22 augusti 2023, var det den internationella minnesdagen för offer för hot och hat. En utställning anordnades i Linköping för att fira dagen.

Den hade fotografier och informationsmaterial med meddelanden från FN:s deklarations artikel 18 om de mänskliga rättigheterna.

I artikel 18 står följande.Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar att byta religion och tro och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller privat, utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsutövning, tillbedjan och religiösa sedvänjor.’

Men yttrandefrihet är verkligen en frihet mer än att byta religion för att gå in i en annan. Det krävs en världsbild baserad på självständigt sunt förnuft för att förstå vad yttrandefrihet är. Världen den ser är en värld som tror på kausalitet; som tror på en tro att den hoppas kunna ge en rationell grund för en person att uttrycka och handla.

Set my people free
En av bilderna som presenterades i utställningen var på Niladri chattopadhay, en av mina ateistiska vänner och aktivister från Bangladesh. Jag och Niladrit samlades i rörelse för sekulärt land, skrattade tillsammans, åt tillsammans skrek slagord tillsammans och debatterade om allt. Vi blev medaktivister, eftersom vi delade en dröm om en värld som inte har någon annektering och barriär. En himmel av tankar som inte har något plan som är impregnerat med bomber för att döda i massiv skala och som fortfarande förväntar sig att bibehålla mänskligt förstånd att vara intakt. Så naturligtvis, efter att ha tittat på Niladris bilder, gick jag vidare och pratade med arrangörerna av utställningen.

“Enligt universell förklaring om mänskliga rättigheter…

Ett team på två personer från organisationen ‘Set my people free (SMPF)’ var på utställningen. Två partners i livet, tron och arbetet talade till mig. En av dem Christina Nyström säger;

– Några länder öppnar upp för att dricka, tillåter kvinnor att resa till ett annat land, kanske tillåter de också kristna att byta religion och ändra information i passet. Men de tillåter inte muslimer att göra dessa förändringar.

Smpf är en liten organisation och namnet är baserat på temat i Bibelns paragraf 2 Mosebok 7:16 “Säg till honom: Herren, hebréernas Gud, har sänt mig för att säga till dig:
Låt mitt folk gå så att de kan tillbe mig i vildmark. Men hittills har du inte lyssnat.”

– Organisationen bildades för att arbeta för att se dessa två lagar; apostasi lagen och hädelselagen avskaffades. Vi vill göra folk medvetna om det, för i Sverige gör vi inte dessa lagar, så vi vill att folk ska vara medvetna om dessa Många folk vet inte. Och vi vill också att politiker ska veta om detta. Och de kan ta med när de träffar människor från dessa länder, menar Christina och fortsätter.

– Målet är att öka medvetenheten så att “det internationella samfundet kriminaliserar islamiska lagar om apostasi och hädelse, och avkriminaliserar sina offer och de som försöker avskaffa det.

Dokument: Lagar om offer för apostasi och hädelselagar. Med Apostasi menas att lämna eller ge upp sin religiösa tro. Och Hädelse i islam är att ifrågasätta eller kritisera religionen, dess lagar eller profet.

Offren
Förutom bilden av Niladri finns bilder på Raif Badawi, Bloggar från SaudiArabien, Robert Hussein från Kweit som bytte namn till Robert bara för att visa att han inte håller med om lagarna om apostasi- och hädelselagar i islamiska länder.

Offren attackerades, dödades, ställdes inför rätta och bestraffades genom piskning, eller dödande eller båda av deras statliga brottsbekämpande organ. Det fanns kvinnor och män. Gravida kvinnor födde barn i fängelse. Och alla dömdes för avfall eller för att vara hädiska. Nationaliteten för dessa offer sträcker sig från saudiarabiska till egyptiska, från Frankrike till Marocko, malaysiska till pakistanska, från holländska till irakiska eller iranska och afghanska.

En liten vågad handling
Uppkomsten av en religiös grupp med krav på att avskaffa hädelselagar som är religiösa handlingar för muslimska länder är en liten vågad handling, men hur effektivt det skulle kunna påverka en uppgörelse att sitta med i diskussionen om det centrala temat är en fråga. Eftersom det finns risker, skulle det ses som en del av de kristna samfundens kollektiva hot mot muslimer.

Risken är mer vid denna tidpunkt när man hetsar upp aktioner som skapar konflikt som ett centralt tema för propagandan. Det finns ett krig i bakgrunden som började med Rysslands annektering av Krim, som eskalerade 2022. Sverige är nu en Nato-medlem vilket borde få oss att känna oss säkrare. Men en generaliserad rädsla och självförbud mot tal finns redan i samhället.

Som om dessa inte är nog kulminerar en fenomenal uppvisning mot de islamiska lagarna. Incidenter med vanhelgande av Koranen har dykt upp. Under de senaste två månaderna antalet incidenter med brinnande av Koranen ökade överraskande.

Incidenterna påverkar världsscenerna

Incidenterna påverkar världs scenerna. Muslimernas värld på den internationella scenen såväl som på orten rör om och pratar. Måndagen den 31 juli uppmanade OIC:s generalsekreterare medlemsländerna att diskutera skändning och bränning av kopior av den Heliga Koranen i Sverige och Danmark. Mötet har kallats på begäran av Saudiarabien, ordföranden för det 14:e islamiska toppmötet, och Republiken Irak, rapporterade den saudiska pressbyrån.

Mötesresolutionen som godkändes har 35 uppmaningar, varav den första och främsta var att OIC: “fördömer de senaste avskyvärda aggressions handlingarna mot al-Mus’hafs ash-Sharif i kungariket Sverige, varav den senaste ägde rum i Stockholm, Sveriges huvudstad, torsdagen den 20 juli 2023 och Köpenhamn, kungariket Danmarks huvudstad måndagen den 24 juli 2023, beklagar att vanhelgandet återkommer av al-Mus’haf ash-Sharif, och beklagar djupt myndigheternas fortsatta utfärdande av ett tillstånd som tillåter den åtgärden att äga rum, och underlåtenheten att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra sådana handlingar i Sverige och Danmark.

”OIC, som i första hand är en organisation där gemensamma intressen diskuteras, har ingen rätt att tvinga medlemsländerna att göra någonting.” sa Minister Lindwall. Men fördömande av Sverige är inte bra.

Incidenter inträffade
Ytterligare en incident inträffade i Sverige i tisdag, 23 Augusti, 2023. Regeringen har fattat beslut om direktiven för en utredning om översyn av det utrymme som grundlagen ger att väga Sveriges säkerhet i rättegångar mot allmänna sammankomster. Regeringen sa att det måste analyseras, men själva grundlagen får inte ändras. Tron är att säkerhetsläget har försämrats och det finns all anledning att ta den situationen på största allvar. Och det ska mötas både med åtgärder som har omedelbar effekt.

Åtgärder vidtagna tidigare

Tidigare i år vidtog regeringen flera åtgärder mot terrorism. Deltagande i terroristorganisationer kriminaliserades. För närvarande utvecklas också en ny nationell strategi mot terrorism och våldsbejakande extremism.

Den 22 augusti 2023 beslutade chefen för Säkerhetspolisen att höja terrorhotnivån från ett förhöjt till ett högt hot – från en trea till en fyra på en femgradig skala. Vilket myndigheten trodde beror på det försämrade läget gällande hot om attacker och bedömningen att hotet kommer att bestå under en längre tid.

I mars bedömde Nationellt centrum för terrorhotsbedömning att Sverige gått från ett legitimt till ett prioriterat mål för våldsbejakande islamism. Bakgrunden var också i första hand koranbränningar.

Under året har det också skett gripanden. Fem personer greps i Sverige i början av april. De misstänktes för inblandning i terroristbrott. I maj greps två personer i Tyskland misstänkta för att ha planerat ett terrordåd med potentiella mål i Sverige.

Tills frågor uppstår

Frågan uppstår – om situationen är så allvarlig, varför tilläts sådana demonstrativa aktiviteter?

Ja, Sverige – Behöll yttrandefriheten. Men det är inom dess lagstadgade gräns. Även om det verkar som att det inte finns någon gräns så finns det faktiskt gränser.

Sverige har inga hädelselagar
Till skillnad från många västländer finns det ingen lag i Sverige som specifikt förbjuder bränning eller skändning av några religiösa texter. Sverige har inga hädelselagar. Ännu på 1800-talet ansågs hädelse vara ett allvarligt brott i Sverige, med dödsstraff. Men hädelselagarna mildrades successivt i takt med att Sverige blev allt mer sekulariserat. Den sista sådana lagen togs bort från böckerna 1970.

Är friheten hundra procent Fri?

Men är friheten hundra procent gratis i Sverige? Nej det är det inte. Vi måste hitta var gränsen går för yttrandefrihet för dem som vill utöva yttrandefrihet. Den gränsen upprätthålls inte av staten eller internationella organ. Ditt samvete borde kunna genomdriva denna gräns. Vid den punkt när din handling skadar den andra, där ligger din gräns för yttrandefrihet. Att bränna bok är en symbolisk handling. Denna handling har vi läst i historien när Aelkjandria-biblioteket brändes. Detta symboliserar kontroll över tankar och tro genom att sprida hat och rädsla.

Att bränna böcker är inget ideologiskt uttryck
Att bränna böcker är inget ideologiskt uttryck. Det är en direkt fysisk attack. Det är en politisk demonstration som har inspirerat och samlat fler anhängare att träda fram för att genomföra samma demonstration. Således är en sådan demonstration av hat mot en religion organiserande av hat mot de andra. Det är en annektering av tankar, förbud mot andras tro. Och det kräver en oro i samhället. Konsekvenserna av en sådan handling går utöver gränserna för de statliga lagarna. Samhällen grips av en maktuppvisning av sina grannar, något som går bra in i det bredare globala samhället via media.

Ingen ideologi stannar i luften


Analytiker säger att det är ett tecken på icke-erkännande av våld som utövats av religionen, så det är emot religionen inte människor. Är det här en tid att glömma grunden för kunskap? Ingen ideologi stannar i luften. Ideologier skapas, förbjuds, vanhelgas och återskapas av människor själva. Du tror att vissa andras uppfattningar är felaktiga, din ideologi kanske säger så. Men det måste uttryckas som kausalt, inte med våldet av hat och hot.

Alla de största konstgjorda olyckorna som har plågat världen i århundraden involverade och krävde full kontroll över uttryck, åsikter och dåvarande samvete: förintelsen, slavhandeln och slaveriet, inkvisitionen, folkmorden runt om i världen.

Pakistan och Indien

En tisdag i mars 2016 jublade och kastade blommor på livvakten Mumtaz Qadris kista. Qadri avrättades den veckan för att ha dödat guvernören i Pakistans folkrikaste provins på grund av hans uppmaning att reformera en strikt hädelselag. Pakistan skapades genom att dela in folket i Sydasien i två stora religiösa grupper. Indien och Pakistan har kämpat sedan dess. Den efterföljande migrationen var förödande för över 60 miljoner människor. Traumat av uppdelning och smärtan av att ryckas upp från sitt land går i arv från generation till generation.

“Han lever! Qadri lever!” skanderade anhängare av döda Qadri. “Ur ditt blod kommer revolutionen!” De var tiotusentals pakistanska anhängare till Mumtaz Qadri.

Oadresserad frågor

  • Vad är betydelsen av att bränna en bok?
  • Vad är betydelsen av att förbjuda någonting? Om statens förbud inte är acceptabelt, hur är det då med förbud av en person eller en grupp?

Ska vi acceptera det?

Rädsla kontroll syftar till att förtrycka och annektera människor mentalt och andligt. Detta är extrema handlingar mot samhället.

Antingen har förövaren en felaktig förståelse av medlen för att uppnå sitt mål, eller så ägnar de sig åt sådan ofog att veta att det kommer att röra världen; hetta upp samhället och människor kommer att fastna i det mentala rädsla systemet. Eller så kanske din läsning av historien är skev. Du vill återvända till den tid då mänskligheten hårdnade för att prata tillsammans. De ville öppna. Men nyckeln vreds åt fel håll och de stängdes. Stängningen öppnade vägen till korståg och jihad, eller förintelse och folkmord.

Förbjud gör livet hårdare
Att leva och ha val är normalt för mänskligheten. När religionen förbjuder dig att pricka hatten hårdnar det livet. Din extrema demonstration överskrider gränsen för kritik. Det är en uttryckskraft som griper de troendes och deras sätt att leva.

I den här postmoderna tiden kan ingen göra det. Inte ens i yttrandefrihetens namn och att markera apostasi fel. Det är inte etiskt att gripa andras frihet att välja eller att inte välja, och säga att man utövar yttrandefrihet. För att bränna boken är inte bara uttryck. Det är en spektakulär fysisk handling. Efter en sådan demonstration kan du inte föreställa dig att allt kommer att bli bra; Du fick medias uppmärksamhet, och världen kommer att bli okej efter det.

Föra diskussionen till bordet som en modern civiliserad person

När du ber om yttrandefrihet för dig själv kan du inte be om att andras tankar och övertygelser ska flyga iväg. Du är inte i samma skor. Kom ihåg att de återvänder till eran när yttrandefriheten antingen inte existerade eller var för embryonal. Du måste föra diskussionen till bordet som en modern civiliserad person. Du måste tro att din uppgift kan få tusentals att drabbas av konsekvenserna.

Yttrandefrihet är också att lyssna på extrema motsatta tankar, som du inte kan tolerera

I de flesta fall är dina extrema demonstrationer bara en del av den oroliga världen, och en överenskommelse för att göra den mer orolig. Nationalistiska eldsjälar förstår också oftast inte med logik. De tror att de förändrar den globala ordningen till förmån för mer öppenhet i världen. De har en nykolonial tro på sig själva. Detta hjälper inte den globala ordningen. Om du tror på yttrandefrihet måste du bestämma dig för om du också ska lyssna på extrema motsatta tankar, som du inte kan tolerera.

För yttrandefrihet måste du erkänna principerna för naturligt sätt att förändra och arbeta för att accelerera det och sprida sunt förnuft. Vilket kan vara en stark grund för kunskap om förändring.
Om du inte håller med, fråga om din ståndpunkt är politisk hädelse som motverkar yttrandefriheten.

Jahanara Nuri

Lkpg.News
Lkpg.Newshttps://lkpg.news
Lokala nyheter från Linköping med omnejd.

RELATERADE ARTIKLAR

Skyddsjakt efter varg i nordvästra länsdelen avslutad, ingen varg har fällts. Skyddsjakten efter den...
Polisens regionledningscentral öst hanterat ett 120-tal ärenden som rör Östergötlands län. Höga smäller i Norrköping Flera...
Polisens regionledningscentral öst har hanterat ett 120-tal ärenden som rör Östergötlands län. Det har...

FÖLJ LKPG.NEWS

3,582FöljareGilla
81FöljareFölj
16FöljareFölj

VÄDRET I LINKÖPING

Linköping
lätt molnighet
13.6 ° C
14.2 °
12.5 °
94 %
0.5kmh
20 %
ons
22 °
tor
20 °
fre
21 °
lör
24 °
sön
16 °