18.2 C
Linköping
torsdag, juli 25, 2024

Vakuumsug på Hamngatan – Suger upp partikeldammet

Nu ska en inhyrd Vakuumsug ge bättre luftkvalitet på Hamngatan. Sedan 2010 mäts halten av inandningsbara partiklar på Hamngatan. I mars 2022 överskreds gränsvärdet för luftförorenande partiklar, så kallade PM10.
Linköpings kommun har därefter blivit ålagd av Naturvårdsverket att ta fram ett åtgärdsprogram för att förbättra luftkvaliteten på Hamngatan. åtgärderna och åtgärdsprogrammet som ska vara klart hösten 2024.

14 överskridande kvar i år

Under förra året överskreds det tillåtna dygnsmedelvärdet av partiklar PM10 vid 42 tillfällen. Enligt regeringens miljökvalitetsnorm får endast 35 överskridanden ske under ett år. Nu har siffrorna för den mest kritiska perioden, januari–april, under 2023 kommit och de visar på en kraftig förbättring. Under perioden januari-april 2023 har “endast” 21 överskridanden av det tillåtna dygnsmedelvärdet in träffat förmodligen har årets nederbörd bidragit stort till förbättringen jämfört med samma period 2022.

– Just nu testar kommunen olika åtgärder, bland annat en vakuumsug. Maskinen har ett partikelfilter som hindrar att vägdamm, som uppstår i samband med städning av gatan, hamnar i luften. Arbetet för god luftkvalitet i Linköping är prioriterat för det politiska styret bestående av Socialdemokraterna och Moderaterna. Kommunen arbetar därför aktivt för att testa och utvärdera olika åtgärder som bidrar till en bättre innerstad, Stefan Eriksson (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

De högsta partikelhalterna finns under perioden januari–april och det beror till stor del på grund av att dubbdäck sliter upp mer partiklar från vägbanan än andra typer av däck. Under 2022 skedde samtliga överskridanden under dubbdäcksperioden. Foto: Tommy Pettersson

Kommunen testar en Vakuumsug

Under tiden som åtgärdsprogrammet tas fram testar kommunen åtgärder för att förbättra luftkvaliteten redan nu. Under de senaste veckorna har till exempel en vakuumsug trafikerat Hamngatan under en period. Det är en maskin som städar gatan utan att potentiellt skadliga partiklar hamnar i luften, detta med hjälp av ett filter som samlar upp partiklarna.

Varje år sprids också dammbindningsmedel på flera av stadens gator. Medlet binder tillfälligt dammpartiklarna till vägbanan vilket minskar mängden damm som virvlar runt i luften, så att mer damm följer med vid städning. Under våren undersöker VTI tillsammans med kommunen medlets effekt med förhoppningen att i framtiden kunna optimera spridningen ännu mer.

Hårdare asfalt på Hamngatan

Kommunen undersöker även om det finns fler åtgärder som kan testas innan åtgärdsprogrammet är på plats, en möjlig sådan är att lägga om asfalten på Hamngatan.

– Hamngatan har redan hårdare asfalt än andra gator i staden men beläggningen börjar få några år på nacken. Gammal asfalt släpper generellt ifrån sig större mängd partiklar än ny, därför kan beläggning av ny asfalt bidra till bättre luft, säger Niklas Engström avdelningschef Stadsmiljöavdelningen.

Hamngatan är en av stadens hårdast trafikerade gator. Mätningen pågår dygnet runt och överskridandet i mars2022 var det första på tio år foto: Tommy Pettersson

Fakta om luftkvalitet:

Regeringen har fastställt miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft för att skydda människors hälsa och miljön. Gränsvärden som miljökvalitetsnormer syftar till ett absolut tak för att undvika en icke accepterad nivå av luftföroreningar. Sveriges kommuner ansvarar för kontroll av MKN för partiklar (PM10 och PM2,5) kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2), bensen, bly, arsenik, kadmium, nickel, kolmonoxid (CO) och Benso(a)pyren. I Linköpings kommun är det särskilt viktigt att kontrollera partiklar, PM10 och kvävedioxid, NO2 då det är dessa föroreningar som kan förekomma i höga halter på hårt trafikerade gator i kommunen

Lkpg.News
Lkpg.Newshttps://lkpg.news
Lokala nyheter från Linköping med omnejd.

RELATERADE ARTIKLAR

Polisen har hanterat ett 60-tal ärenden i Östergötlands län. Larm inkommer 03:10 om en brinnande...
Linköping FC värvar isländsk U23-spelare, Maria Ólafsdóttir Grós. När hon nu ansluter till...
Polisens regionledningscentral öst hanterat ett 100-tal ärenden som rör Östergötlands län. Inga grova våldsbrott har...

FÖLJ LKPG.NEWS

3,582FöljareGilla
81FöljareFölj
16FöljareFölj

VÄDRET I LINKÖPING

Linköping
molnigt
18.2 ° C
20 °
17.2 °
84 %
4.6kmh
75 %
tor
22 °
fre
24 °
lör
20 °
sön
22 °
mån
22 °