3.6 C
Linköping
måndag, april 15, 2024

Vad ska hända med Folkungavallen – i höst fattas beslut

Kommunstyrelsen fattade nyligen beslut om att tillsätta en politisk beredning som ska ta ställning till Folkungavallens framtida utformning. Det finns tre olika förslag att ta ställning till.

I samband med bygget av nya simhallen finns det behov av att ta ställning till vad området runt den tidigare badsjön Tinnis ska ha för funktion och form i framtiden. Kommunstyrelsen har därför fattat beslut om att tillsätta en politisk beredning som ska titta närmare på tre olika förslag. Beredningen kommer att bestå av en representant från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. 

– Eftersom arbetet med Folkungavallens utformning kommer löpa över flera mandatperioder är det viktigt att nå en bred politisk samsyn för hur området ska utvecklas och därför tillsätter Allians för Linköping denna beredningsgrupp, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande, på kommunens hemsida.

–  Det är bra att Alliansen jobbar vidare på samma sätt som vi tidigare gjort med att hitta breda politiska lösningar. Tinnisområdet är en viktig plats så nu behöver vi titta framåt på hur den ska utformas och bli tillgänglig för alla Linköpingsbor, säger Kristina Edlund (S), kommunalråd i opposition.

I fyra vädersträck

Området det rör sig om sträcker sig från Emriks bro, via Tinnisområdet, ner till Ådalaparken vid Stångån. Enligt ett fullmäktigebeslut från 2017 ska Tinnerbäcken förläggas i öppet läge förbi nya simhallen och genom Hamngatan ner till Ådalaparken. Området på båda sidor om bäcken utformas så det klarar såväl höga som låga vattenflöden.

Det kommer att finnas entreér till området från alla väderstreck, vilket bland annat gör det möjligt att gå obehindrat från Stångån till Mahoniadalen och sedan fortsätta mot Berga eller Trädgårdsföreningen. Redan idag finns en nybyggd 50-meters bassäng och i samtliga tre förslag föreslås en ny barnpoolsdel som ska ersätta dagens grunda barnstrand.

De tre olika förslagen för området är:

  1. Park med större badanläggning:  I förslaget placeras bäcken i områdets södra del och en 5 500 kvm stor badanläggning anläggs i områdets norra del. Denna ansluts till befintlig 50-metersbassäng med en brygga som går i öst-västlig riktning genom området. Med naturen som förebild skapas en hållbar och funktionell park för avkoppling och rekreation. I området mot nya simhallen anläggs slänt och gradänger för att ta upp höjdskillnaden. Det ska också vara möjligt att enkelt gå från den nya simhallen till både badanläggningen och till barnpoolen, lekbassängen och befintlig 50-metersbassäng.
  2. Större parkområde: I det här förslaget placeras bäcken mer centralt genom området och ges en dragning som hämtat inspiration från hur bäcken gick innan nuvarande badsjö anlades. I förslaget vigs en större del av området till olika parkrum. De olika rummen ger utrymme för olika användning såsom vistelse, lek, friskvård och spontana aktiviteter. Slänten mot nya simhallen blir flack, vilket ger möjlighet till mer naturlika lösningar. Det skapas några större gräsytor inne i parken som med fördel kan användas för spontanidrott eller rekreation och vilande.
  3. Parkområde med badlandskap: är ett förslag som fortfarande är under framtagande. Förslaget beräknas vara klart i slutet av maj 2021. I likhet med det första förslaget är naturen en förebild för att skapa en hållbar park för avkoppling och rekreation. Bäcken ges nu en dragning som är lite mer centrerad i parken, men som fortfarande ligger i södra delen av parken. I det här förslaget finns förutom 50-metersbassäng och barnpooler även ett badlandskap med, öar, rutschkana och strömmande och pulserande vatten. Här ska det också vara möjligt att enkelt förflytta sig mellan simhall och utomhusbad. Det blir en mix där naturen möter det urbana badlandskapet.

Beslut i höst

– Detta är ett mycket stort steg i Folkungavallens utveckling och projektet kommer att pågå över lång tid. Det finns ett stort värde i att landa ner i ett förslag som är långsiktigt hållbart och därför är det bra med en bred politisk förankring i den här beredningsgruppen inför kommunfullmäktiges beslut i september 2021. Därefter kommer området att byggas etappvis och stå färdigt år 2026, säger Stefan Erikson (M), bygg- och miljönämndens ordförande som ska leda beredningen. 

Bedömd investeringskostnad för första förslaget är cirka 380 miljoner kronor (+/- 80 mnkr). Förslag två bedöms kosta cirka 300 miljoner (+/- 70 mnkr). Kostnaden för förslag tre bedöms hamna någonstans mellan de båda andra förslagen.

Läs mer här:

RELATERADE ARTIKLAR

Med anledning av den pågående coronapandemin kan praktikanter som har nära kontakt med medborgare,...
Mord som kan liknas vid rena avrättningar, skott mot förskola och ett område i...
En riktigt god och avkopplande jul tillönskas alla våra läsare. Fortsätt följa oss och...

FÖLJ LKPG.NEWS

3,582FöljareGilla
81FöljareFölj
16FöljareFölj

VÄDRET I LINKÖPING

Linköping
klar himmel
3.6 ° C
4 °
2.7 °
75 %
4.1kmh
0 %
mån
10 °
tis
6 °
ons
9 °
tor
4 °
fre
7 °