Så blir det med stadsfesten i Linköping

Pressbild

Under de rådande omständigheterna så kan inte Linköpings stadsfest att genomföras på det sätt den brukar med konserter och andra festligheter som samlar stora grupper av människor.

Coronaläget begränsar som bekant möjligheten till allmänna sammankomster med fler än 50 personer på en och samma plats så kommer Linköpings stadsfest inte att kunna genomföras i augusti som planerat.

Populär fest

– Linköpings stadsfest är omåttligt populär bland Linköpingsborna och ger dessutom stora intäkter till besöksnäringen, exempelvis restauranger och handel. Det är förstås jättetråkigt att behöva ta ett sådant här beslut, men med rådande restriktioner är det omöjligt att genomföra Linköpings stadsfest i sin nuvarande form. Det handlar om att ta vårt ansvar och inte bidra till smittspridning, säger Anders Thorén, eventproduktionschef på Visit Linköping & Co, i ett pressmeddelande.

Osäkert läge

Just nu vet ingen hur det ser ut i augusti och vad som gäller då stor osäkerhet kring hur läget kommer att se ut i augusti och vilka restriktioner som kommer att gälla då. De ansvariga för festivalen följer utvecklingen och ser över vilka möjligheter som finns och vilka alternativ som kommunen istället ska stödja finansiellt.

Inte ställa in, ställa om

-Vi vill inte bara ställa in, utan ställa om. Vår ambition är att kunna skapa glädje för Linköpingsborna och nytta för näringsidkarna i city i andra former under hösten istället, självklart med hänsyn till de eventuella restriktioner som råder då. Vi startar därför nu ett arbete med att planera andra roliga och kreativa aktiviteter för Linköpingsborna, säger Maria Ottosson, kommunikationsdirektör på Linköpings kommun, i samma pressmeddelande.