Stöd till utsatta branscher – så här söker du

Foto: Tommy Pettersson

Coronaviruset slår hårt mot många företag och i olika branscher. Därför beslutade regeringen i förra veckan om ett extra stöd på fem miljarder till, bland annat,  hotell och restaurangbranschen. 

Det nya coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska följder i hela landet. Läget har särskilt påverkat verksamheter inom hotell- och restaurangbranschen och handeln. För att stödja vissa lokalhyresgäster med anledning av utbrottet av coronaviruset har regeringen beslutat att avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för dessa utsatta branscher.

Stödet kan sökas av hyresvärdar som slutit avtal om sänkt fast hyra av lokal med hyresgäster som under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020 var verksamma i en bransch som omfattas av det här stödet.

länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om hur du söker stöd och vilka branscher det omfattar.