Med anledning av coronapandemin har Skoverket beslutat att alla nationella prov i grund- och gymnasieskola ska ställas in.

Den 20 mars gav regeringen Skolverket möjligheten att kunna ställa in nationella prov om det skulle behövas och det har nu gjorts. Beslutet tillkännagavs på måndagen under en gemensam pressträff med Folkhälsomyndigheten, Skolverket, Socialstyrelsen Arbetsförmedlingen och MSB.

Förordningen trädde i kraft den 22 mars 2020.