800 bostäder byggs i Campus Valla

Foto: Tommy Pettersson

Samhällsbyggnadsnämnden gav nyligen positivt planbesked till Akademiska hus som vill komplettera Campus Valla med cirka 600 till 800 student- och forskarbostäder i tre lägen i campusområdets södra del.

– Det är glädjande att universitetsområdet utvecklas ännu mer med starka kopplingar till Mjärdevi och Vallastaden. Tillsammans med Akademiska hus tar vi nu ett viktigt steg mot att få bort Linköpings kommuns rödlistning vad gäller studenters bostadssituation, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Muharrem Demirok (C).

Arbetet med en ny detaljplan beräknas starta under hösten 2020 och tidigast vara klart 2022. Målet är att levandegöra campusområdet och förstärka kopplingarna till bland annat Vallastaden och Mjärdevi, samt stärka Kunskapslänken som förbindelse till innerstaden.