Växelfel orsakar förseningar

FOTO: ARKIV

Ett växelfel orsakar störningar i tågtrafiken från Stockholm och söderut. Störningarna väntas pågå till och med tisdag.