Partiöverskridande klimatråd inrättat

Rådet leds av kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg. Foto: Tommy Pettersson

Ett nytt råd är bildat under kommunstyrelsens vingar och det rådet ska diskutera hur kommunen ska nå målet om koldioxidneutralitet 2025.
Rådet kommer sammanträda två gånger per år i samband med kommunstyrelsens strategiska utskott. Förutom externa forskare från LiU, VTI och SMHI kommer även kommunens tjänstepersoner att deltaga.

Lund blev först

Linköping är den andra kommunen i landet som inrättar ett eget klimatråd. År 2018 startade Lund som första kommun ett eget klimatråd.
Klimarådet är partiöverskridande och ska fokusera på fem områden, utsläppsminskningar, energieffektivisering, energisäkerhet och energiförsörjning samt klimatanpassning.