3.1 C
Linköping
söndag, mars 3, 2024

Sveriges övergivna feministiska utrikespolitik och internationella kvinnodagen 8 mars 2023

Text:Jahanara Nuri

Temat för årets FN:s internationella kvinnodag är “Digital: Innovation och teknik för jämställdhet”. Detta tema är kopplat till det prioriterade temat för den kommande 67:e sessionen av Commission on the Status of Women (CSW-67), som betonar “Innovation och teknisk förändring, och utbildning i den digitala tidsåldern för att uppnå jämställdhet mellan könen och bemyndigande av alla kvinnor och flickor”.

Det kan tyckas konstigt att prata om det, i en tid, då Sveriges nya konservativa regering några månader sedan lade ner sin feministiska utrikespolitik inom internationell diplomati.

Sverige tidigare berömt

Sverige har varit känt för världen för sin feministiska politik i nästan ett decennium.
Sedan 2014 har Sverige, ganska framgångsrikt, erbjudit sin regerings genusnarrativ till världen som förkroppsligar en feministisk utrikespolitik (FFP). Policyn baserades på en analys av jämställdhetshistorier för män, kvinnor, flickor och pojkar. Det var en ganska omtalad uppvisning av engagemang för ett rättvist och jämlikt samhälle.

Sverige tog detta steg i en tid då medborgare i de flesta länderna i världen fortsätter att uppleva könsbaserade orättvisor under ett grovt ojämlikt globalt könssystem. Sverige står nu inför motreaktioner på många områden, inklusive sin feministiska politik utomlands. Det har nu blivit ett exempel på den pågående politiska nedgången.

Nya Regeringen
Den nya regeringens förkastande av den tidigare feministiska utrikespolitiken, flera stora inrikes kriser och lågkonjunktur är de utmaningar som medborgarna nu står inför. Policyförändringar påverkar de svagaste. Kvinnor och flickor och de utrikes födda befolkningen utgör majoriteten bland dessa. Det är inte svårt att förutse att könsskillnaden kommer att öka under de kommande åren. Fler ansökningar om uppehållstillstånd kan komma att avslås. Samtidigt ökar också livsmedelspriserna. I detta sammanhang på Internationella kvinnodagen, kan vi kort titta på vad den övergivna FFP åstadkommit.

Föddes på före 1970-talet
Sveriges statliga feminismpolitik föddes före 1970-talet. Rötterna till olika politikområden för att underlätta kvinnors fulla deltagande på arbetsmarknaden och lika representation i formell politik har länge förgrenat sig djupt in i det svenska samhället. Vilket har bidragit till att minska jämställdhetsklyftan över hela samhället. Sådan långsiktig praxis och gradvis framväxt av politik under de senaste tvåhundra åren skapade grund för FFP 2014.

Brister uppmärksammades

Tack vare många sådana åtgärder, hemma och utomlands, uppmärksammades stora frågor: till exempel, bristen på erkännande av kvinnor som företrädare, rättighetsinnehavare och berättigade medborgare att få tillgång till resurser. Ny politik har förbättrat medborgarnas och samhällets sociala villkor. Det var möjligt för statens beslutsfattare att uppmärksamma verkligheten, inte bara i andra länder, utan även i det svenska samhället. Jakten på lösningar på samhällets och arbetsmarknadens problem fick dem att tänka om både kvinnors och mäns roller i samhället. Med hjälp av den feministiska politikens verktyg initierade de dessa förändringar, vars kombinerade effekter fångade världens uppmärksamhet. Sverige sågs som ett land av jämlikhet och liberalism.

Första plats

En så stark historia av politiska reformer för att främja social välfärd har gett landet förstaplatsen i alla FN:s medlem länders mål för hållbar utveckling. Sveriges politik fokuserar på att få ett slut på könsdiskriminering. Denna modell som syftade till att minimera ojämlikheten mellan könen och främja kvinnors ökande tillgång till grundläggande rättigheter och värdighet, har inspirerat många andra västländer.

Omformade familjen

De olika reformer som infördes 1718 till 2017 bidrog i hög grad till skyddet av svenska medborgare, förändrade livskvalitet, försörjning och omformade familjen, arbetsmarknaden och individen som människa. Kvinnor har avancerat till högre nivåer inom myndigheter och andra områden i livet, på arbetsmarknaden och i samhället. Från en social rörelse har jämställdhet blivit en statlig politik och en utrikespolitik, en trygg grund för lika livskvalitet för alla.

Mycket återstår
Minskningen av Sveriges könsskillnader i fördelningen av män och kvinnor i offentliga ämbeten har varit ett exempel på att kvinnors rättigheter uppnås genom åtgärder som vidtagits för att stärka makten. Det är sant att framsteg ännu inte har uppnåtts på alla områden. Löneskillnaderna mellan könen består. Klyftan i antalet kvinnor i styrelserummen kvarstår.
Tillsammans med stödjande regeringspolitiska förändringar har framsteg gjorts hemma och utomlands. Och vi får inte glömma, en sådan förändring kommer sannolikt att möta motståndare om den inte främjas.

Motreaktionen
En sådan motreaktion skymtar i horisonten då staten backar från sina tidigare löften om jämställdhet för andra, vilket tydligt uttrycktes redan för att ”Sverige måste framför allt värna de svenska intressena”, sade utrikesministern Tobias Billström (Svenska Dagbladet (2022.10.20).
Patriarkal retorik kan lätt arbeta bakom ojämlikhet och brist på demokrati mellan relationen hemma och med arbetspartners. Med stöd från det internationella samfundet, staten och samhället banar det väg för element som hotar att vända de framsteg som gjorts. Det har varit uppenbart från de globala ojämlikhetsindexen att när nationer och deras internationella partner misslyckas med att ta vara på den möjlighet som feminismen – som ett verktyg för social analys – ger, olika former av ekonomiska och kulturella klyftor bildas i samhällets fickor.

Socialt utvecklingsverktyg
Feminism som ett socialt utvecklingsverktyg har visat sig vara effektivt för att identifiera olika former av dominans och utvecklingsklyftor mellan könen. Det hjälper också att motstå att vända de befintliga klyftorna. En feministisk politik får enskilda aktörer att tänka annorlunda, ompröva prioriteringar och kräver ett undersökande sätt att bedöma program och resultat. Alla dessa kräver av både manliga och kvinnliga aktörer att hitta innovativa sätt att ta itu med sociala utvecklingsfrågor.
Delar av den social omvandlingen inkluderar idéer och innovationer, privilegier och perspektiv för män och kvinnor, flickor och pojkar. Sådana divergerande bidrag är också mer effektiva för diplomatin, eftersom det tillåter programmet att maximera alternativkostnaderna för att uppnå maximala resultat.

En möjlighet
Den feministiska utrikespolitikens dominans är en möjlighet för vilken regering som helst eftersom dess centrala fokus är att minska utvecklingsklyftorna i program som kostar svenska pengar. Utan jämställdhetsverktyg och tydligt definierade policyer kan det internationella programmet inte lyckas nå sitt mål i dagens värld. En tydligt definierad policy är förvisso nödvändig inte bara för dem som tillämpar den hemma utan också för dem som hanterar program i andra länder.
En investering har gjorts i nio år. Om politiken fortsätter kommer dess resultat att fortsätta. På det har Sverige inget att förlora än att vinna.

@Jahanara Nuri

RELATERADE ARTIKLAR

De orangea vädervarningarna duggar tätt i Östergötland. Detta innebär ett stort antal samhällsstörningar, bland...
Polisens regionledningscentral har hanterat ett 105-tal ärenden som rör Östergötlands län. Inga större händelser eller...
Pinkade och drog till sig uppmärksamhet Polisen undersökte 19:47 ett tips från allmänheten om två...

FÖLJ LKPG.NEWS

3,582FöljareGilla
81FöljareFölj
16FöljareFölj

VÄDRET I LINKÖPING

Linköping
dimma
3.1 ° C
3.3 °
2.7 °
99 %
4.1kmh
100 %
sön
9 °
mån
6 °
tis
1 °
ons
5 °
tor
7 °