12.7 C
Linköping
måndag, oktober 3, 2022

Gränsvärden för partiklar överskreds igen på Hamngatan

Nu visar nya mätningar på Hamngatan att gränsvärdet för antal partiklar i luften har överskridet fastställda gränsvärden under mars månad. Antal partiklar i luften har under mars i år varit fler på Hamngatan än på jämförbara gator i andra städer.

För att säkerställa att luften på Hamngatan inte innehåller för många partiklar finns det sedan 2010 en utplacerade mätstation. Under mars överskreds gränsvärdet som säger att antal partiklar i luften inte får vara fler än 50 ug/Nm3 i mer än 35 dygn per år.

Det är inte första gången som kommunalt fokus har legat på Hamngatan. År 2011 överskreds miljökvalitetsnormen 41 gånger på Hamngatan och normen klarades således inte den gången. Foto: Tommy Pettersson

– Vi har länge mätt luftkvaliteten på Hamngatan, senast gränsvärdet överskreds var år 2011. Det är Östra Sveriges luftvårdsförbund som övervakar luftkvaliteten, enligt deras analys är anledningen till de höga halterna av partiklar i år det torra vädret som lett till mycket torra vägbanor med mycket ansamlat vägdamm. Många bilister har även dubbdäck som sliter på den snö- och isfria asfalten, säger Muharrem Demirok (C), ordförande samhällsbyggnadsnämnden på kommunens hemsida och hänvisar till att Linköpings kommun har skickat en underrättelse till Naturvårdsverket om att gränsvärdet för partiklar överskrids på Hamngatan. Naturvårdsverket kommer att bedöma om ett nytt åtgärdsprogram bör tas fram eller om överskridandet av gränsvärdet bör ses som tillfälligt.

Handlingsprogram för bättre luft

Linköpings kommun arbetar efter ett handlingsprogram som innehåller ett antal aktiviteter för att minska antalet partiklar i luften.

– Till exempel sopas vägbanan regelbundet och dammbindningsmedel läggs ut. Eftersom våra åtgärder inte varit tillräckliga under mars behöver vi göra mer framöver för att säkerställa god luftkvalitet under alla årets månader – även under vårvintern då luften kan vara mycket torr, säger Niklas Engström, avdelningschef Stadsmiljöavdelningen.

Fakta om luftkvalitet:

Regeringen har fastställt miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft för att skydda människors hälsa och miljön. Gränsvärden som miljökvalitetsnormer syftar till ett absolut tak för att undvika en icke accepterad nivå av luftföroreningar. Sveriges kommuner ansvarar för kontroll av MKN för partiklar (PM10 och PM2,5) kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2), bensen, bly, arsenik, kadmium, nickel, kolmonoxid (CO) och Benso(a)pyren. I Linköpings kommun är det särskilt viktigt att kontrollera partiklar, PM10 och kvävedioxid, NO2 då det är dessa föroreningar som kan förekomma i höga halter på hårt trafikerade gator i kommunen.

RELATERADE ARTIKLAR

Arbetet med länets koldioxidbudget, energi- och klimatstrategi är nu klar. Arbetet leds av...
Polisens regionledningscentral har mellan klockan 22.00-07.00 hanterat ett 50-tal ärenden som rör Östergötlands län. Ingen person...
Saab har fått ett supportkontrakt för Gripen C/D i Sydafrika gällande service och underhåll....

FÖLJ LKPG.NEWS

3,582FöljareGilla
81FöljareFölj
15FöljareFölj

VÄDRET I LINKÖPING

Linköping
molnigt
12.7 ° C
13.3 °
12.2 °
79 %
4.6kmh
75 %
mån
12 °
tis
15 °
ons
15 °
tor
15 °
fre
14 °