11.9 C
Linköping
torsdag, oktober 28, 2021

Ett sammanhållet kulturstråk som lyfter Linköping

De bägge centerpartisterna Dietmar Mölk och Göran Gunnarsson vill se ett sammanhållet kulturstråk och en större kulturell samverkan i Linköping skriver de i detta debattinlägg.  

I en tidigare insändare skrev vi om behovet av en levande och framsynt debatt om kulturen, vilken roll den spelar i vår kommun och tog som ett konkret exempel upp ett förslag till ett kulturcentrum där olika kulturinstitutioner kan samlas, samverka och utveckla kreativa synergier.

Vi noterar med glädje den positiva respons vi fått från representanter för L och S. Härligt. Vi ser fram emot en utredning över blockgränserna som går till botten med förslaget och i en konstruktiv och demokratisk process jobbar på att göra verkstad av våra tankar.

Det som kom lite i skymundan i artikeln var att vi även efterlyste ett sammanhållet kulturstråk som sätter Linköping på den kulturella kartan och lyfter fram stadens kulturella kvalitéer och identitet.

Låt oss förklara vad vi menar med det.

Vi tänker oss en samverkan mellan kulturinstitutioner såsom exempelvis Östergötlands Museum, Passagen, ateljéer, arkitektoniska pärlor. En 360-graders rundvandring runt Stora torget exempelvis speglar de mesta i arkitekturväg de senaste 300 åren. Pärlor allesammans. Stråket skulle t.ex. kunna starta i Gamla Linköping och avsluta på Skylten. Däremellan finns det kultur och kulturupplevelser som räcker för flera dagars vandring genom staden. Eller varför inte en kulturbuss, som har alla ställen som hållplats?

Syftet är att stimulera till kulturupplevelser för både gamla och unga, nyfikna och äventyrslystna, oväntade möten, möjlighet till aktiviteter, mm, mm. Kulturhistoria möter samtidskonst. Staden visar upp sig från sin bästa sida och det som för en gammal Linköpingsbo är ”en tätort på slätten” som vi älskar och identifierar oss med blir uppenbar och levande även för en besökare. Eller för nyinflyttade, studenter från hela landet (vi har faktiskt omkring 30.000 av dem på Linköpings Universitet) eller för den delen kanske också våra egna ungdomar som bara känner igen sig i sin egen stadsdel.

Idén är på intet sätt ny. Kulturstråk av olika karaktärer finns i Malmö, Husby, Smedjebacken, Gävle, Strängnäs, Nyköping – bara för att nämna några.

Unikt för Linköping

Men vårt måste förstås bli unikt för just Linköping.

Den måste beskrivas, visualiseras och marknadsföras på ett professionellt sätt. På tal om marknadsföring – bara själva marknadsföringen i sig skulle lyfta fram den unika identitet vår stad har.

Vi föreslår att kommunen tar initiativ till att bjuda in övriga intressenter till ett gemensamt utredande av hur ett sådant sammanhållet kulturstråk skulle kunna se ut i vår stad.

Vi vill utmana alla som jobbar med kultur, driver en kulturell verksamhet eller är intresserade av stadens kulturliv att komma med förslag.

Vill ni vara med?

Vill ni vara med? På vilket sätt? Hur kan vi förverkliga unika kulturupplevelser för besökare, nyinflyttade och andra intresserade?

Kom med förslag – kontakta oss.

Så tar vi era förslag vidare in i en debatt som första steg från ord till handling.

Dietmar Mölk ( C ) styrelseledamot Visit Linköping

Göran Gunnarsson ( C ) ordförande Östergötlands museum

Lkpg.Newshttps://lkpg.news
Lokala nyheter från Linköping med omnejd.