Brorenovering stör trafiken – endast ett körfält öppet

Bild: Linköpings kommun.

I samband med renovering av bron där Vistvägen och Brokindsleden möts kommer trafiken att påverkas. Renoveringen pågår under augusti, september och oktober.

Ett körfält kommer att vara öppet under hela renoveringsarbetet. Tänk på att ta det lugnt förbi platsen.

Förarbetet inleds i slutet av juli och hela renoveringen beräknas vara klar i slutet av oktober.