Träffa mormor utomhus – fortsatt besöksförbud på äldeboenden

Linköpings kommun har gjort som övriga kommuner i länet och  den rekommendationen gällande undantag för antikroppstest som man tagit beslut om. Det betyder att det råder fortsatt besöksförbud på Linköpings äldreboenden. Inte ens ett godkänt intyg på att man har antikroppar ger rätt till besök. Om detta berättar kommunen på sin hemsida. 

Samtliga kommuner i Östergötland och Region Östergötland följer en gemensam linje om att inte tillåta undantag för besök på äldreboende vid uppvisande av ett godkänt intyg på att man har antikroppar. Istället kommer länets 13 kommuner att fortsätta satsa på säkra möten utomhus.

Bakgrunden till ställningstagandet är att Socialstyrelsen i mitten av juli ändrade sina rekommendationer och öppnade för undantag för besök för den som kan uppvisa ett positivt test för antikroppar mot covid-19.

Besök i livets slutskeende

Linköpings kommun har sedan införandet av besöksförbudet gjort undantag för besök hos personer som befinner sig i livets slutskede eller personer med särskilda behov.

Sådana undantag beslutas av verksamhetschef vid respektive boende och vid undantag från besöksförbud görs alltid en individuell bedömning och en riskbedömning. För den som vill besöka ett äldreboende erbjuder samtliga kommuner i Östergötland möjligheten till säkra möten utomhus.