Varning för ko

Pressbild

Det är populärt att besöka Tinnerös naturreservat och även att ta med sin hund för en strövtur. Men detta har stört de kor som betar i hagarna och nu har kommunen satt upp nya skyltar som varnar för korna som kan uppfattas som ilskna. 

Marken ägs av kommunen som även är ansvarig för själva naturreservatet Tinnerö. Betesmarken arrenderas av en privat djurhållare och Tinnerö finns det ungefär 200 kor med kalvar samt 300 tackor med lamm.Även om korna på betet är vana vid människor så kan särskilt ko med kalv upplevas som aggressiv. Vid åtminstone ett tillfälle har en besökare i naturreservatet blivit stångad av en ko.

Bild: Pixabay.

– Man måste ha stor respekt för djuren och hålla avstånd till dem, säger Elisabeth Lundqvist, avdelningschef för Park och natur vid Linköpings kommun, i ett uttalande på kommunens hemsida.

Koppla hunden

Alla som besöker Tinnerö och går in i en hage där korna betar uppmanas nu att vara uppmärksamma.  Detta gäller särskilt den som har hund som då måste hålla den kopplad.