Trafikstörningar att vänta när Haningeleden byggs om

Pressbild.

I dagarna börjar man bygga om Haningeleden. Detta är en av åtgärderna för att få trafiken på Yttre ring ska flyta bättre.

Haningeleden kommer att byggas om vid korsningen mot Söderleden. Tillfarten från öster kommer att få två körfält rakt igenom korsningen. Sträckan är cirka 250 meter väster och öster om korsningen mot Söderleden.

-Syftet är att få ett bättre flyt i trafiken och minska köerna under morgontimmarnas rusningstrafik, berättar projektledare Per-Oldfeldt, i ett pressmeddelande.

Arbetet, som påbörjas i veckan, ska vara färdigt den sista augusti.

Trafiken ska flyta bättre

Det här är en av flera åtgärder som gjorts för att trafiken ska flyta bättre på Yttre ring. Tidigare har Kallerstad-, Gumpekulla-, Valla- och Garnisonsrondellerna åtgärdats. Efter Haningeleden ska förbättringar göras av Lambohovsleden.

– Till grund för åtgärderna finns det en analys som har pekat ut var trafiken korkar igen. När vi har kommit till Lambohovsleden har vi gått igenom hela listan, fortsätter han.

Trafiken påverkas

Under byggtiden är framkomlighet på Haningeleden begränsad. Ett körfält i varje riktning kommer att vara öppet. Trafiksignalen kommer att påverkas. Gång- och cykelvägen kommer att vara öppen, men trafiksignalen kan påverkas även här.