Ny olycka på E4

Bild: lkpg.news

Ännu en bilolycka inträffade strax efter lunch på fredagen då en personbil, av okänd anledning kört i in mitträcket i södergående riktning. Denna gång i höjd med Rappestad.

Enligt uppgifter på plats ska det inte vara några större trafikproblem i samband med olyckan.