Två bilar i krock

Läsarbild

Två stycken bilar körde under tisdagens morgon ihop vid korsningen Munkhagsgatan / Skogslyckegatan i låg hastighet. En av personerna fick dock föras till sjukhus med ambulans. Den ena av bilarna körde på den affischtavla som finns på platsen. Vid kollisionstillfället var korsningen helt blockerad. 

 

Foto: Läsarbild