Inflyttningsrekord till Linköping

Linköping befolkning fortsätter att växa. Hittills under året har folkmängden i Linköping ökat med 1 723 personer. 1 449 barn har fötts och födelseöverskottet uppgår till 595 personer.

Flyttlassen går till Linköping

Kommunens flyttningsöverskott för de tre första kvartalen 2019 uppgick till 1 095 personer. Med flyttningsöverskott menas antalet inflyttade minus antalet utflyttade. 4 012 personer flyttade till kommunen under det tredje kvartalet 2019.

– Så många personer har inte flyttat till kommunen under ett enskilt kvartal tidigare, säger Jimmy Lindahl, statistikchef på Linköpings kommun.

Folkmängden i Linköpings kommun uppgick till 162 757 personer den 30 september 2019, enligt Statistikmyndighetens sammanställning av befolkningssiffror för årets tredje kvartal.

– Årets befolkningstillväxt överensstämmer mycket bra med kommunens befolkningsprognos. Enligt vårens befolkningsprognos förväntas folkmängden öka med 2 350 personer under 2019. Under de senaste tolv månaderna från den sista september 2018 till den sista september 2019 har kommunens folkmängd ökat med 2 350 personer, säger Jimmy Lindahl.