Återbrukshallar byggs i Linköping

Vid Ullstämmas återvinningsstation har en hall redan öppnat. Foto: Tommy Pettersson

Tekniska verken har byggt tre hallar för återbruk på återvinningscentralerna Gärstad, Malmen och Ullstämma.

Den första hallen invigdes nyligen i Ullstämma. Nästa hall som ska tas i bruk ligger vid återvinningsstationen i Malmen. Den öppnar den 28 oktober. Därefter startar en återbrukshall i Gärstad den 25 november.

Återbrukshallarna är 200 kvadratmeter stora är placerade precis i början av återvinningscentralerna.

Den totala kostnaden för alla tre mottagningshallarna är fem miljoner kronor, samt kostnader för tre nya tjänster. Klimatklivet har bidragit med 35 procent av kostnaden.

Klimatsmarta hallar

Om 3 000 ton avfall återbrukas varje år beräknas koldioxidbesparingen bli 10 800 ton per år, vilket är lika stor klimatnytta som om 10 000 personer skulle låta bli att shoppa under ett år.

Bemanningen sker i samarbete med Linköpings kommun och skapar meningsfull utveckling för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Tekniska verken har anställt tre personer som kommer att jobba i mottagningshallarna.

Syftet med hallarna är att skapa bättre förutsättningar för ett cirkulärt, resurseffektivt samhälle. Mer saker ska kunna återanvändas för att minska avfallsmängderna. Redan idag skänks mycket till återbruk, men det behöver bli ännu bättre. Alltför många fullt användbara saker slängs i återvinningscontainrarna.

Det som lämnas vid återbrukshallarna kommer att säljas eller skänkas vidare via lokala välgörenhetsorganisationers butiker och verksamheter. Ingen försäljning sker på återvinningscentralerna.